下载  €9.99

ADR-Pro 2013

  ADR-Pro 2013 icon

  ADR-Pro 2013

  通过: TransFollow B.V. 19 9.8

  9.8 用户
  评级
  下载  €9.99

  截屏

  描述

  Met deze ADR App van Beurtvaartadres bent u in staat:
  - offline de juiste UN-nummers te zoeken, voor op een oranje bord (Kemler-bord);
  - de betekenis van UN-nrs, bepalingen en gevarenetiketten te vinden;
  - de juiste ADR-tekst op de vrachtbrief te bepalen;
  - te zien welke uitrusting verplicht is;
  - te zien welke tunnels u in mag wanneer u bepaalde gevaarlijke stoffen transporteert en
  - te zien waar ATCN-tankcleaningbedrijven zich bevinden.

  De toepasselijke algemene voorwaarden kunt u hieronder raadplegen. Op uw verzoek (via apps@beurtvaartadres.nl) e-mailt Beurtvaardadres u deze voorwaarden.

  Deze app wordt beschikbaar gesteld door Beurtvaartadres digitaal B.V. ("Beurtvaartadres") en verstrekt bepaalde informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen (de app en de informatie samen de "app") met betrekking tot hetgeen waarop van toepassing is de European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road ("ADR"), van kracht tot en met 30 juni 2015. U mag deze app alleen gebruiken als u beschikt over up-to-date training, expertise en ervaring die benodigd is met betrekking tot de gevaarlijke stoffen in kwestie. Hoewel Beurtvaartadres zorg heeft betracht bij het verzamelen en samenstellen van de informatie die door middel van deze app beschikbaar wordt gesteld, kan deze app fouten bevatten of incompleet zijn en is de app geen vervanging voor uw goede oordeel. U stemt er mee in dat u altijd de meest recente versie van deze app zult gebruiken. Noch Beurtvaartadres noch degenen voor wie zij verantwoordelijk is zijn aansprakelijk voor kosten gemaakt of schade geleden in verband met deze app, ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. U zult Beurtvaartadres en degenen voor zij verantwoordelijk is vrijwaren en schadeloos stellen voor claims van derden met betrekking tot deze app. Deze app is eigendom van Beurtvaartadres en diens licentiegevers. Deze app mag alleen worden gebruikt in verband met hetgeen gereguleerd wordt door de ADR (gebied, aard van het transport, stoffen etc.) en alleen tot en met 30 juni 2013. Uw recht deze app te gebruiken is ook niet-exclusief en mag niet worden overgedragen of gesublicentieerd. Beurtvaartadres mag, zonder voorafgaande kennisgeving, deze app en deze voorwaarden wijzigen en toegang tot deze app ontzeggen of beperken. Nederlands recht is van toepassing en geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door het bevoegde gerecht te Den Haag. Door gebruik te maken van deze app gaat u akkoord met deze voorwaarden.

  用户观点

  19 来自评论

  "非常棒"

  9.8