免费下载

Tính Ma trận ( miễn phí )

  Tính Ma trận ( miễn phí ) icon

  Tính Ma trận ( miễn phí )

  通过: 3 8.6

  8.6 用户
  评级
  免费下载

  截屏

  描述

  Ứng dụng KHẨN CẤP cho những các bạn sinh viên chuẩn bị thi môn ĐẠI SỐ và liên quan đến MA TRẬN

  Nếu như bạn chuẩn bị thi môn ĐẠI SỐ?
  Nếu như bạn cảm thấy Ma trận thật khô khan và khó hiểu?
  Thì đây chính là ứng dụng bạn CẦN.

  Ứng dụng cung cấp các phép tính và các thao tác dễ dàng nhất.
  + Cộng trừ nhân chia ma trận với ma trận
  + Tính det, tính ma trận nghịch đảo
  + Giải hệ phương trình tuyến tính

  Tag: Matrix, Matrix calculation, Ma trận, Ma tran, Tính Ma trận, Tinh ma tran,

  用户观点

  3 来自评论

  "很好"

  8.6