PERFORMAN持力變身器截屏

描述

發揮超人耐力,速勢由你改變!打開杜蕾斯「持力變身器」App,配合杜蕾斯持久裝廣告,就能接住變身環變身持力奇俠,仲有機會贏取杜蕾斯豐富獎品,親身感受持久威力!
《變身PERFORMAN》
1. 配合杜蕾斯持久裝電視廣告,開啟手機APP準備變身
2. 當手機接收到變身訊號,按住螢幕接住變身環
3. 立即大力舉起手機,完成變身
累積足夠變身次數即可獲贈豐富獎品!
《持力鑑定》
持力奇俠不只要有姿勢,更要有實際!鑑定你的持力級別,愈戰愈勇!
《持力奇俠足本睇》
欣賞「PERFORMAN持力奇俠」足本影片,感受持久威力!
排解疑難:
- 如出現強制退出應用程式情況,請把手機更新至最新的作業程式後重試。
- 如情況仍未改善,你可嘗試關閉手機中其他運行中的應用程式。
- 使用「變身PERFORMAN」及「持力奇俠足本睇」功能時,請確保手機已連接至訊號良好的互聯網網絡。

此 App 只支援於 iPhone 3GS 或以上手機型號並於iOS 5.1.1或以上作業程式運作,「變身PERFORMAN」及「持力奇俠足本睇」功能須配合互聯網使用。
---------------------------
《PERFORMAN持力變身器》內之市場推廣為主辦商所提供並與 Apple Inc. 無關。Apple Inc. 並不是此應用程式之贊助商,也不負責進行任何推廣行動。

Tags: 變身器 , 杜蕾斯 持久裝 , 變身器下載

用户观点

28 来自评论

"很好"

7.4