Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay)

Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay)

1,000 - 5,000 更多应用

将此应用添加至您的列表
查看更大图片 Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) 用于 的 Android 的截屏
Thiên Mệnh Tân Nương - Full - Thục Khách

Dân gian vẫn thường nói ‘Mười người kiếm tiền không bằng một người nằm tốt’.

Hoa sen thác nguyệt,

Mãnh hổ xuống núi,

Ngọc đỉnh lên trời,

Trai ngọc sinh châu,

Long môn lý dược…

Chuyện xưa bắt đầu tại một huyện nhỏ, nơi mà người ta gọi là ‘bảo địa’
khó cầu, tình yêu như có như không nhưng lại không tài nào có thể dứt bỏ
được.

Cơ duyên xảo hợp giúp Bạch Tiểu Bích gặp được lão mù xay gạo cổ quái,
cẩm y công tử trong đêm lạnh, thiếu niên thần bí…

Một màn cướp dâu phong ba, tân nương mang mệnh ‘khắc phu’, từ tuyệt lộ
trùng sinh, vô duyên vô cớ bị cuốn vào một hồi phân tranh hiểm ác…

thien menh tan nuong, thiên mệnh tân nương full

对 Thiên Mệnh Tân Nương (tr.hay) 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!