Најди TAXI

Најди TAXI

10 - 50 更多应用

将此应用添加至您的列表

+ By Marko Churlinoski

查看更大图片 Најди TAXI 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Најди TAXI 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Најди TAXI 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Најди TAXI 用于 的 Android 的截屏
Најди TAXI е апликација која ви помага при повикување на такси во друг непознат град. Тие таксии компании кои се внесени во апликацијата се достапни, а истите и работат на приницпот на пуштање на сигнал, во случај да немате доволно кредит на вашата сметка. Со самото избирање на градот и избирање на посакуванта компанија, телефонот автоматски ке го повика бројот на такси кпманијата.
СЕ НАДЕВАМ ДЕКА КЕ ВИ БИДЕ ОД КОРИСТ!

Tags: najdi taksi.

对 Најди TAXI 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!