pRoMiSe iOrder

下载 pRoMiSe iOrder pRoMiSe iOrder icon

pRoMiSe iOrder

通过: Synature Technology Co., Ltd. | 9.4 3

9.4 用户
评级

截屏

描述

ระบบสั่งอาหารโดยเน้นให้พนักงานรับรายการจากลูกค้าและส่งเข้าครัวได้อย่างรวดเร็ว

用户观点

3 来自评论

"非常棒"

9.4