Lich Việt截屏

描述

Phần mềm xem lịch việt nam, lý số và một số công cụ dịch lý
- Xem Lịch Âm - Dương - Can Chi theo hệ lịch Việt Nam
- Chọn ngày hoàng đạo, hắc đạo, ngày phù hợp, ngày thích ứng
- Tung đồng xu, gieo quẻ dịch lý, xem ngày giờ, giải đoán sự kiện theo Mai Hoa Dịch
- Xem đường đời dịch chuyển như thế nào bằng công cụ Bát Tự Hà lạc

用户观点

30 来自评论

"很好"

8.8