Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn

(5 星级)

(1)


下载 Android

1 - 5 更多应用

将此应用添加至您的列表
Hướng dẫn dùng laptop phát wifi trên Windows 7

************
0. Ngắt kết nối internet
1. Tạo file setup với nội dung như sau:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=HotSpot2 key=matkhaux
->Lưu lại với tên Setup.bat
<<<<<<>>>>>>>
3. Chạy file Setup.bat (Run as Administator) chỉ chạy file này 1 lần duy nhất
4. Quét phần cứng
5. Share kết nối
6. Tạo file start hotspot với nội dung như sau:
netsh wlan start hostednetwork
->Lưu lại với tên Start.bat
7. Chạy file Start.bat (Run as Administator)
8. Kết nối internet
9. Xong

**********
Link tải các tập tin bat: https://docs.google.com/file/d/0BxqiA4lJzb2NdFJ1Q2tWbThsRjQ

截屏 Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn
查看更大图片 Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn 用于 的 Android 的截屏
对 Laptop Wifi - Win7 - Hướng Dẫn 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!