Ma so karaoke VN

Ma so karaoke VN

(5 星级)

(280)


下载 Android 喜欢

10,000 - 50,000 更多应用

将此应用添加至您的列表
Ứng dụng mã số karaoke:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 55 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật mã số karaoke khi có vol mới

本版本最新变化

Cập nhật Arirang Vol 55 và Vol55 remix gồm 292 bài


对 Ma so karaoke VN 的评论和评级
  • (80 星级)

    通过 陳小品 在 06/11/2014

    god i like

  • (80 星级)

    通过 Stefanie Sun 在 06/11/2014

    good work