Ma so karaoke VN

Ma so karaoke VN

(3 星级)

(256)


下载 Android 喜欢

10,000 - 50,000 更多应用

将此应用添加至您的列表
Ứng dụng mã số karaoke:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 54 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật mã số karaoke khi có vol mới

本版本最新变化

Update Arirang Vol 54 và Vol54 remix
Giảm dung lượng tập tin cài đặt (apk) từ 4.1MB xuống 3.6 MB


对 Ma so karaoke VN 的评论和评级
  • (48 星级)

    通过 陳小品 在 06/11/2014

    god i like

  • (48 星级)

    通过 Stefanie Sun 在 06/11/2014

    good work