Hippo Fitness

Hippo Fitness

100 - 500 更多应用

将此应用添加至您的列表
查看更大图片 Hippo Fitness 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Hippo Fitness 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 Hippo Fitness 用于 的 Android 的截屏
ฮิปโปฟิตเนส เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมความรู้ ทิป เทคนิคที่เกี่ยวกับการเล่นฟิตเนส ค้นหาเทรนเนอร์และฟิตเนสที่ต่างๆทั่วประเทศไทย และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย อาธิเช่น การคำนวณการเผาผลาญในร่างกาย, เครื่องมือวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, นาฬิกาจับเวลาขณะวิ่งและเล่นเวท โดยบันทึกค่าเป็นเซทแต่ละครั้ง ทั้งยังได้ทราบปริมาณแคลอรี่แต่ละกิจกรรมการออกกำลังกาย โภชนาการอาหารการกิน แอพพลิเคชั่นนี้จึงเหมาะสำหรับเทรนเนอร์ ครูฝึกและผู้ต้องการออกกำลังกายที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกออกกำลังกาย อีกทั้งยังสามารถพูดคุย สนทนาออนไลน์ หรือสอบถามปัญหาการออกกำลังกายในชุมชนของคนเล่นกล้ามได้อีกด้วย

对 Hippo Fitness 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!