FootTackt

FootTackt

将此应用添加至您的列表

+ By Marko Churlinoski

查看更大图片 FootTackt 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 FootTackt 用于 的 Android 的截屏
查看更大图片 FootTackt 用于 的 Android 的截屏
Апликација која ќе ви помогне во исцртвуање на тактики за фудбал. Истите веќе исцртани тактики, можите да ги снимите и пофторно да ги прикажиувате. Можите да исцртате ваши играчи и противнички играчи (црвена и сина боја) со само едно притискање на е кранот, како и нивното движење со влечење на екранот.

对 FootTackt 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!