Autoshkolla

Autoshkolla

(3 星级)

(81)


下载 Android 喜欢

1,000 - 5,000 更多应用

将此应用添加至您的列表
Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

对 Autoshkolla 的评论和评级

  • 还没有任何评论,第一个发表评论!