Autoshkolla

下载 Autoshkolla Autoshkolla icon

Autoshkolla

通过: AptDev | 9.2 141

9.2 用户
评级

截屏

描述

Ky app është i orientuar për lehtësimin e qasjes në provim për patentë shofer të kategorisë B.

Në këtë app pëfshihen këto kategori:

Situatat në Komunikacion
Rregullat e Komunikacionit dhe Sigurisë
Shenjat e Komunikacionit
Semaforët
Personi i Autorizuar
Shenjat (Shenimet) Rrugore
Kryqëzimet dhe
Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike.

用户观点

141 来自评论

"非常棒"

9.2