1000 Cau Tieng Anh Thong Dung截屏

描述

Tổng hợp Hơn 1.000 câu tiếng Anh thông dụng nhất.
Quyển sách bổ trợ cho người học tiếng Anh, được sưu tập hơn 1.000 câu tiếng Anh thực tế hằng ngày.

用户观点

2 来自评论

"很好"

8